Saturday, 31 January 2015

Makasar - 2002

.... Mac keran menghadiri seminar kebahasaan. Tak banyak yang dapat dikongsi - kawasan pulau yang kaya dengan khazanah laut (ikan besar-besar), peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Belanda iaitu sebuah bangunan penjara dan pejabat pentadbiran

No comments:

Post a Comment